تبلیغات
معتادان دیروز عاشقان امروز - مردی بزرگ بنام بیل ویلسون
دوشنبه 8 اردیبهشت 1393

مردی بزرگ بنام بیل ویلسون

   نوشته شده توسط: آرش بهبودی(ب.دل)    

بیل ویلسون یکی ازبنیانگزاران انجمن الکلی های گمنام، درسال ۱۹۳۵ میلادی زندگی و شغل خود را در منطقه وال استریت نیویورک که عمده ترین مرکز تجاری آمریکا و جهان محسوب می شود؛ به علت اعتیاد به الکل از دست داد. وی چند سال پیش از آنکه اعتیاد خود به الکل را ترک و بهبودی به دست آورد، به علت اعتیاد و ناتوانی در ادامه یک شغل، زندگی زناشوئی خود را به شدت به خطر انداخت. در خلال سال های ۱۹۳۴ و۱۹۳۵ میلادی بیل ویلسون به علت الکلی بودن چندین بار در یکی از بیمارستان های نیویورک بستری شد. وی در هنگام بستری بودن در این بیمارستان تحت مراقبت و درمان پزشکی به نام ویلیام سیلک ورث که به علت روش های ابتکاری خود در درمان افراد الکلی شهرت داشت قرار گرفت. در نخستین باری که بیل ویلسون در بیمارستان بستری شد دکتر سیلک ورث به وی گفت که الکلی بودن یک بیماری است و نه یک مشکل اخلاقی و نداشتن اراده.

دکتر سیلک ورث بر این باور بود که الکلی ها از یک نوع وسوسه فكری و ویارجسمانی همراه با نوعی آلرژی یا حساسیت رنج می برند و همین امر باعث می شود تا آنها با نوشیدن اولین لیوان مشروب دیگر نتوانند خود را کنترل کنند و بی اراده به خوردن مشروب ادامه دهند. برای رهائی از این وضعیت افراد الکلی باید از نوشیدن مشروب کاملا پرهیز کنند و به هیچ وجه به سراغ الکل نروند.  پس از مرخص شدن از بیمارستان، بیل توانست برای مدت یک ماه مشروب را ترک کند اما نوشیدن مشروب را بار دیگر از سرگرفت.

 یک الکلی مزمن دیگر به نام ابی تاچر که از دوستان قدیمی بیل بود، در سال ۱۹۳۴ به دیدن وی رفت. برخلاف انتظار بیل، دوست دائم الخمرش این بار پاک وهوشیار بود و نشانه ای از مستی در وی دیده نمی شد. 

بیل پس از ملاقات با دوستش باز هم به مصرف الکل ادامه داد تا اینکه بار دیگر در بیمارستان بستری شد اما این آخرین باری بود که کار بیل به بیمارستان می کشید. بیل در حالی که روی تخت بیمارستان دراز کشیده و با حالتی کابوس مانند به سرنوشت تلخ خود فکر می کرد؛ ناگهان به گریه افتاد و با خود گفت اگر خدایی در کار باشد "هر آنچه" و تکرار کرد "هر آنچه" که لازم باشد انجام خواهم داد.پس خدایا خودت را به من نشان بده. پس از این بود که وی حالتی را که از آن با عنوان تجربه روحانی یا به دیگر سخن بیداری روحانی یاد می شود تجربه کرد و ناگهان وجود انکارناپذیر خداوند را در زندگی خود احساس کرد. این اتفاق در دسامبر۱۹۳۴ میلادی روی داد و از آن پس بیل دیگر لب به مشروب نزد تا اینكه در سال ۱۹۷۱ فوت کرد.

 

بیل با این تجربه ، تصمیم گرفت تا به کسان دیگری که از الکل در عذاب بودند کمک کند و همین تصمیم باعث شد تا بذر انجمن الکلی های گمنام کاشته شود. تا چند ماه پس از آن بیل این شانس و اقبال را نداشت که بتواند هیچ الکلی را از عذاب الکلی بودن خلاص کند. در این موقع بود که دکتر سیلک ورث به بیل توصیه کرد که ابتدا واقعیت ها را به الکلی ها بگوید و با این كار ضربه کاری را به آنها وارد کند و بگوید که از یک بیماری رنج می برند که توام با اسارت است و باعث می شود تا سرحد جنون یا مرگ مشروب بخورند. دکتر سیلک ورث می دانست که الکلی ها ممکن است شنیدن این واقعیت تلخ از زبان یک الکلی دیگر را باور کنند.

چند ماه بعد، زمانی که بیل برای کاری تجاری به شهر اکرون در اوهایو رفته بود با مشکلی دركار خود روبرو شد و به این فکر افتاد که لبی تر كند اما به یاد آورد که اگر می خواهد از نوشیدن مشروب اجتناب نموده وهوشیاری و بهبودی خود را حفظ کند، باید با یک الکلی دیگر صحبت کند. بیل با مسئولین یک كلیسای محلی تماس گرفت و از آنها پرسید آیا فردی الکلی را می شناسند که وی با او صحبت کند. آنها دکتر باب اسمیت را به وی معرفی کردند. طولی نکشید که آنها با یکدیگر ملاقات کردند اما در ابتدا دکتر باب علاقه چندانی به شنیدن حرف های بیل نداشت. اما پس از اندکی گفتگو دکتر باب چنان تحت تاثیر دانش و آگاهی بیل درباره الکلیسم و تمایل وی به بازگو کردن تجربیاتش قرار گرفت که به اولین فرد الکلی تبدیل شد که بر اثر راهنمائی بیل مشروب خواری را کنار گذاشت. این اتفاق در ۱۰ ژوئن سال ۱۹۳۵ میلادی رخ داد و از این روز به عنوان روز پایه گذاری و تاسیس انجمن الکلی های گمنام یاد می شود.

 از این روز به بعد بود که بیل و دکتر باب تلاش کردند تا برای کمک به الکلی های مزمن یک برنامه ساده تهیه کنند. برنامه ای که بر اثر اجرای آن الکلی ها به این نتیجه برسند؛ که با تكیه به قدرت اراده شخصی خود نمی توانند بر مشکل اعتیاد خود غلبه پیدا کنند. به عقیده آنها افراد الکلی گناهکار نبوده بلکه از داشتن سلامت عقل محروم بوده و دچار نوعی دیوانگی هستند. الکلی ها باید بدانند که خودشان نمی توانند بر الکل غلبه کنند و برای اینکه از نوشیدن مشروب دست برداشته و هوشیاری خود را به دست آورند؛ باید از کمک یک نیروی برتر و راهنمائی و همکاری الکلی های دیگر برخوردار شوند. به همین علت این دو نفر با سر زدن به بیمارستان ها تلاش کردند تا الکلی های بستری در بیمارستان ها را برای اجرای برنامه خود پیدا کنند. آنها با الکلی هایی که در بیمارستان ها بستری بودند؛ درباره حقایق و واقعیت های مربوط به بیماری شان صحبت کردند. سپس از الکلی ها می پرسیدند آیا حاضرند بپذیرند که قدرتی بر كنترل مشروب خواری خود ندارند. بعد از این مرحله، از الکلی ها می خواستند تا با دعا و نیایش به یک نیروی برتر، از وی بخواهند تا سلامت عقل را به آنها بازگرداند. اعتراف فرد الکلی به ناتوان بودن در کنترل مشروب خواری خود، باعث می شد تا در تلاش هایش برای یافتن راه چاره در درون خود برای بیماریش كاملا شكست بخورد و درست از همین لحظه است که آمادگی لازم را برای بهبودی پیدا می کند.                                                                                              

کارها و فعالیت های بیل در شهر اکرون ایالت اوهایو به شکل گیری و قطعی شدن دو نکته منجر شد. یکی اینکه یک فرد الکلی برای اینکه از نوشیدن مشروب دست بردارد به همکاری و حمایت با یک الکلی دیگر نیاز دارد. دومین نکته مساله ای است که از آن به عنوان "فقط برای امروز" یا می شود: یعنی اینکه اگر یک فرد الکلی بتواند در برابر وسوسه و ویار مشروب خواری یک روز، یک ساعت و حتی یک دقیقه مقاومت کند می تواند از نوشیدن مشروب دست بردارد. این دو اصل و مفهوم تا به امروز جزئی از همه برنامه های ۱۲ قدمی بوده است.

وقتی که بیل و دکتر باب مشروب را ترک كرده بودند؛ در جلساتی که یک جنبش مسیحی در دهه ۱۹۳۰ میلادی در آکسفورد انگلیس برگزار می کرد و شمار زیادی از الکلی ها برای برطرف کردن مشکل خود به این جلسات روی آورده بودند شرکت کردند. با آنکه بیل پس از مدتی از گروه آکسفورد جدا شد اما تکنیک ها و ساختار این جلسات در شکل گیری و تاسیس الکلی های گمنام و برنامه ۱۲ قدم تاثیر فراوانی گذاشت.

در سال ۱۹۳۹ بیل با کمک نخستین۱۰۰ نفر از الکلی هائی که در حال بهبودی بودند " کتاب بزرگ" الکلی های گمنام را نوشت. در این کتاب الکلی های درحال بهبودی تجربه خود را بازگو کرده اند. هدف اصلی این کتاب کمک به الکلی ها برای یافتن نیرویی بالاتر از نیروی خودشان است. در این کتاب بیل ویلسون اصول کلی برنامه ۱۲ قدم را که شیوه ای پیشنهادی برای بهبودی از اعتیاد به مشروبات الکلی است؛ تشریح کرده است. وی در این کتاب از گروه آکسفورد که الهام بخش وی در نوشتن برنامۀ ۱۲ قدم بوده تجلیل کرده و در سال ۱۹۵۵ درباره این گروه چنین نوشت: انجمن الکلی های گمنام ایده های خود را از اصول حاکم بر گروه آکسفورد همچون تهیه ترازنامه شخصی، اعتراف به ضعفهای شخصیتی، جبران خسارت های وارد آمده به دیگران و كمك کردن به دیگر الکلی های درحال بهبودی، مستقیماً از افکار و اندیشه های شومیکر رهبر پیشین این گروه در آمریکا و نه جای دیگری اقتباس کرده است. بیل از این گروه در عین حال برای نجات جان خودش نیز قدردانی کرد.                                                                                              

 

 

در پی موفقیت انجمن الكلی های گمنام، برنامه های ۱۲ قدمی دیگری نیز توسعه پیدا کردند كه دومین آنها انجمنی بود كه لوئیس همسر بیل با هدف كمك به اعضای خانوادۀ افراد الكلی تاسیس كرد. انجمن الكلی های گمنام با حروف اختصاری AA در زبان انگلیسی مشخص می شود اما انجمنی كه همسر بیل برای كمك به خانواده الكلی ها تاسیس كرد با حروف اختصاری Al-Anon شناخته می شود. پس از گذشت ۲۰ سال از زمان تاسیس انجمن الكلی های گمنام به علت تبدیل شدن اعتیاد به مواد مخدر به یك مشكل و معضل مهم اجتماعی، انجمن معتادان گمنام یا NA تاسیس شد.

اساس و زیربنای همه برنامه های ۱۲ قدمی در اصل همان برنامه ۱۲ قدم الكلی های گمنام است. تنها تفاوت مهم بین این انجمن ها در قدم اول و دوازدهم قرار دارد. در این دو قدم از اعضای انجمن خواسته می شود تا مشكل اصلی خود را مشخص و اعلام كنند و انجمن این دو قدم را به گونه ای تنظیم و تدوین كرده است كه با مادۀ مخدر یا رفتارویرانگری كه فرد معتاد از آن در عذاب است مطابقت داشته باشد. ( ما اقرار كردیم كه در برابر-نوع ماده ای که با آن مشکل داریم یا رفتار ویرانگر...........عاجز بودیم و زندگیمان غیر قابل اداره شده بود ) و (با بیداری روحانی حاصل از این قدم ها ما كوشیدم تا این پیام را به ........ برسانیم ). قدم اول NA به مادۀ مصرفی خاصی اشاره نکرده و درعوض از واژۀ بیماری اعتیاد استفاده می کند تا عجز ما را در مقابل بیماری اعتیاد و نه یک مادۀ مصرفی خاص تأکید کند. اما اعمال و اصولی كه لازم است تا ما برای بهبودی انجام دهیم در کلیۀ برنامه های ۱۲ قدمی یكسان هستند. علاوه بر این، همۀ برنامه های ۱۲ قدمی از رهنمودهای كلی به نام سنت های دوازده گانه، جلسات انجمن و ساختار خدماتی انجمن الكلی های گمنام تبعیت می كنند


cialis patentablauf in deutschland
یکشنبه 2 تیر 1398 12:03 ب.ظ

Terrific posts. Thank you!
bulk cialis free cialis cialis 20 mg best price price cialis wal mart pharmacy cialis coupons printable cialis para que sirve look here cialis cheap canada prezzo cialis a buon mercato cialis wir preise cialis canada
http://usesic.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 09:20 ب.ظ

You said it perfectly..
when can i take another cialis where to buy cialis in ontario cialis prezzo al pubblico how to purchase cialis on line calis cialis 100mg suppliers generic cialis in vietnam generic cialis tadalafil cialis pills boards cialis 20 mg effectiveness
does humana cover cialis 5mg
شنبه 1 تیر 1398 04:27 ق.ظ

You said it adequately.!
we recommend cheapest cialis sialis the best choice cialis woman free cialis cialis pills in singapore we like it cialis price try it no rx cialis cialis 20 mg effectiveness cialis 100 mg 30 tablet usa cialis online
http://maladoc.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 12:38 ب.ظ

Great postings. Kudos.
cialis uk cialis daily reviews cialis prices in england cialis 200 dollar savings card cialis 100mg suppliers click now buy cialis brand low cost cialis 20mg ou trouver cialis sur le net we use it 50 mg cialis dose brand cialis nl
http://tiadowndup.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:53 ب.ظ

You revealed this adequately!
generic for cialis pastillas cialis y alcoho buy cialis sample pack buy cialis uk no prescription viagra vs cialis vs levitra tesco price cialis comprar cialis 10 espa241a cialis coupons printable cialis prices cialis coupons
http://flinesun.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:26 ق.ظ

Good knowledge. Thanks.
ou trouver cialis sur le net tadalafil 20 mg cialis en mexico precio cialis italia gratis click now cialis from canada cialis canada on line legalidad de comprar cialis achat cialis en europe cialis 20 mg cut in half cialis for sale south africa
Cialis prices
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:46 ق.ظ

Really loads of valuable advice.
we like it safe cheap cialis generic cialis at the pharmacy cialis rckenschmerzen generic cialis tadalafil generic cialis review uk discount cialis cialis wir preise tadalafilo cialis venta a domicilio tadalafil
http://riedabobs.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:30 ق.ظ

Amazing posts. Kudos!
cialis wir preise cialis savings card cialis online rezeptfrei cialis apotheke cialis generico en mexico 5 mg cialis coupon printable cialis efficacit the best site cialis tablets cialis italia gratis cialis generic availability
http://terreduc.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:11 ق.ظ

Regards! Ample information!

cialis purchasing cialis 10 doctissimo sialis tadalafilo safe dosage for cialis cialis online precios de cialis generico cialis for sale in europa buy cialis cheap 10 mg fast cialis online
Buy cialis online
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:47 ب.ظ

You suggested it fantastically!
cialis 100mg suppliers tadalafil deutschland cialis online cialis prezzo di mercato we choice free trial of cialis does cialis cause gout generic cialis levitra cialis pas cher paris cialis prices in england cialis alternative
http://prinelul.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:21 ق.ظ

Kudos. A good amount of advice!

cialis 5 mg scheda tecnica click here take cialis cialis 5 mg scheda tecnica where to buy cialis in ontario what is cialis prezzo cialis a buon mercato cheap cialis cialis generique 5 mg cialis y deporte we choice cialis pfizer india
Buy cialis
جمعه 24 خرداد 1398 05:57 ق.ظ

Thanks a lot, I appreciate this!
cialis online holland cialis para que sirve cialis billig the best choice cialis woman rx cialis para comprar cialis uk we recommend cialis info cialis prezzo al pubblico brand cialis generic cialis 20 mg cost
http://ridkordbud.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:11 ق.ظ

Wow tons of helpful facts.
best generic drugs cialis acheter cialis meilleur pri cialis 5mg prix price cialis per pill canada discount drugs cialis fast cialis online where do you buy cialis tadalafil 20 mg dose size of cialis i recommend cialis generico
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:06 ق.ظ

Well voiced truly! .
cialis great britain cialis australian price cialis for daily use cialis 5 mg funziona cialis rckenschmerzen purchasing cialis on the internet link for you cialis price canadian discount cialis cialis 20 mg cut in half click here cialis daily uk
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:59 ق.ظ

You actually suggested this wonderfully.
cialis dosage recommendations buy generic cialis miglior cialis generico rx cialis para comprar sublingual cialis online comprar cialis 10 espa241a cialis 5 mg effetti collateral compare prices cialis uk cialis kaufen wo cialis price thailand
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 08:00 ب.ظ

Thank you, I appreciate it!
effetti del cialis cialis soft tabs for sale enter site very cheap cialis cialis baratos compran uk cialis 10mg prix pharmaci side effects for cialis safe site to buy cialis online cialis en 24 hora cialis bula generic cialis in vietnam
http://www.nostalgiazapara.pl/mitropa
جمعه 6 اردیبهشت 1398 03:40 ق.ظ
ブランドバッグコピー偽物専門店,激安スーパーコピーブランド
http://opticaporlacara.com
جمعه 6 اردیبهشت 1398 03:40 ق.ظ
ブランド コピー 激安 通販 ドレス多様なスタイル 最安値100%新品2014100%新品.エルメス 財布 スーパーコピー,エルメスバッグコピー日本最大海外通販
http://www.djtsurfacing.co.uk/our-community
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 12:27 ب.ظ
オメガスーパーコピー,パネライ, シャネル 時計コピーなどの世界クラスのブランドコピーです。スーパーコピー時計代引き 販売専門店
http://www.vistaprops.com/fr/disponibilite/industriel
دوشنبه 26 فروردین 1398 07:00 ب.ظ
ロレックススーパーコピー
http://www.vistaprops.com/fr/disponibilite/industriel http://www.vistaprops.com/fr/disponibilite/industriel
http://www.mindywenderfitness.com/379142844/
دوشنبه 26 فروردین 1398 06:56 ب.ظ
ブランドコピー財布
http://www.mindywenderfitness.com/379142844/ http://www.mindywenderfitness.com/379142844/
buy cialis online us pharmacy
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:33 ب.ظ

Regards. Awesome information.
cialis savings card only here cialis pills cialis en mexico precio cialis soft tabs for sale cialis generico postepay cialis per paypa 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis free trial viagra cialis levitra side effects of cialis
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:01 ق.ظ

Very good stuff, Thanks a lot.
cialis official site how to purchase cialis on line click here to buy cialis compare prices cialis uk cialis daily new zealand cialis daily dose generic discount cialis buying cialis overnight buy generic cialis prezzo di cialis in bulgaria
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:24 ق.ظ

Cheers. I enjoy it.
generic cialis soft gels cialis pas cher paris we choice cialis uk cialis et insomni tesco price cialis cialis generique 5 mg generic cialis in vietnam cialis 30 day trial coupon click here cialis daily uk cialis mit grapefruitsaft
buy cialis delhi
سه شنبه 13 آذر 1397 09:52 ب.ظ

You actually revealed that exceptionally well!
generic cialis in vietnam cialis manufacturer coupon cialis et insomni cialis generika interactions for cialis cialis efficacit we recommend cialis info cialis tablets cialis dosage amounts where do you buy cialis
buy cialis usa
سه شنبه 13 آذر 1397 11:01 ق.ظ

Really a good deal of superb information!
viagra vs cialis cialis super kamagra cialis generico lilly only best offers cialis use 5 mg cialis pharmacie en ligne legalidad de comprar cialis we choice cialis pfizer india cialis generic cialis 10mg prix pharmaci best generic drugs cialis
buy cialis online cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 11:19 ب.ظ

You said it nicely..
cialis generika in deutschland kaufen cialis e hiv venta de cialis canada cialis generique 5 mg cialis tadalafil cialis kaufen bankberweisung cialis for daily use safe dosage for cialis comprar cialis 10 espa241a cialis australian price
buy cialis medication
دوشنبه 12 آذر 1397 10:26 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
click here take cialis prix cialis once a da cialis 50 mg soft tab try it no rx cialis cialis rezeptfrei safe dosage for cialis prix cialis once a da enter site 20 mg cialis cost buy name brand cialis on line ou acheter du cialis pas cher
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 10:48 ب.ظ

Thanks! A good amount of content.

cialis 50 mg soft tab cialis generic generic cialis pill online we use it 50 mg cialis dose cialis purchasing cialis tablets prescription doctor cialis acquisto online cialis cialis professional from usa cialis e hiv
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 09:48 ق.ظ

Factor very well applied!.
cialis sale online purchase once a day cialis cialis online cialis price in bangalore cialis sans ordonnance buy brand cialis cheap usa cialis online sialis cialis official site canada discount drugs cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30