تبلیغات
معتادان دیروز عاشقان امروز - مردی بزرگ بنام بیل ویلسون
دوشنبه 8 اردیبهشت 1393

مردی بزرگ بنام بیل ویلسون

   نوشته شده توسط: آرش بهبودی(ب.دل)    

بیل ویلسون یکی ازبنیانگزاران انجمن الکلی های گمنام، درسال ۱۹۳۵ میلادی زندگی و شغل خود را در منطقه وال استریت نیویورک که عمده ترین مرکز تجاری آمریکا و جهان محسوب می شود؛ به علت اعتیاد به الکل از دست داد. وی چند سال پیش از آنکه اعتیاد خود به الکل را ترک و بهبودی به دست آورد، به علت اعتیاد و ناتوانی در ادامه یک شغل، زندگی زناشوئی خود را به شدت به خطر انداخت. در خلال سال های ۱۹۳۴ و۱۹۳۵ میلادی بیل ویلسون به علت الکلی بودن چندین بار در یکی از بیمارستان های نیویورک بستری شد. وی در هنگام بستری بودن در این بیمارستان تحت مراقبت و درمان پزشکی به نام ویلیام سیلک ورث که به علت روش های ابتکاری خود در درمان افراد الکلی شهرت داشت قرار گرفت. در نخستین باری که بیل ویلسون در بیمارستان بستری شد دکتر سیلک ورث به وی گفت که الکلی بودن یک بیماری است و نه یک مشکل اخلاقی و نداشتن اراده.

دکتر سیلک ورث بر این باور بود که الکلی ها از یک نوع وسوسه فكری و ویارجسمانی همراه با نوعی آلرژی یا حساسیت رنج می برند و همین امر باعث می شود تا آنها با نوشیدن اولین لیوان مشروب دیگر نتوانند خود را کنترل کنند و بی اراده به خوردن مشروب ادامه دهند. برای رهائی از این وضعیت افراد الکلی باید از نوشیدن مشروب کاملا پرهیز کنند و به هیچ وجه به سراغ الکل نروند.  پس از مرخص شدن از بیمارستان، بیل توانست برای مدت یک ماه مشروب را ترک کند اما نوشیدن مشروب را بار دیگر از سرگرفت.

 یک الکلی مزمن دیگر به نام ابی تاچر که از دوستان قدیمی بیل بود، در سال ۱۹۳۴ به دیدن وی رفت. برخلاف انتظار بیل، دوست دائم الخمرش این بار پاک وهوشیار بود و نشانه ای از مستی در وی دیده نمی شد. 

بیل پس از ملاقات با دوستش باز هم به مصرف الکل ادامه داد تا اینکه بار دیگر در بیمارستان بستری شد اما این آخرین باری بود که کار بیل به بیمارستان می کشید. بیل در حالی که روی تخت بیمارستان دراز کشیده و با حالتی کابوس مانند به سرنوشت تلخ خود فکر می کرد؛ ناگهان به گریه افتاد و با خود گفت اگر خدایی در کار باشد "هر آنچه" و تکرار کرد "هر آنچه" که لازم باشد انجام خواهم داد.پس خدایا خودت را به من نشان بده. پس از این بود که وی حالتی را که از آن با عنوان تجربه روحانی یا به دیگر سخن بیداری روحانی یاد می شود تجربه کرد و ناگهان وجود انکارناپذیر خداوند را در زندگی خود احساس کرد. این اتفاق در دسامبر۱۹۳۴ میلادی روی داد و از آن پس بیل دیگر لب به مشروب نزد تا اینكه در سال ۱۹۷۱ فوت کرد.

 

بیل با این تجربه ، تصمیم گرفت تا به کسان دیگری که از الکل در عذاب بودند کمک کند و همین تصمیم باعث شد تا بذر انجمن الکلی های گمنام کاشته شود. تا چند ماه پس از آن بیل این شانس و اقبال را نداشت که بتواند هیچ الکلی را از عذاب الکلی بودن خلاص کند. در این موقع بود که دکتر سیلک ورث به بیل توصیه کرد که ابتدا واقعیت ها را به الکلی ها بگوید و با این كار ضربه کاری را به آنها وارد کند و بگوید که از یک بیماری رنج می برند که توام با اسارت است و باعث می شود تا سرحد جنون یا مرگ مشروب بخورند. دکتر سیلک ورث می دانست که الکلی ها ممکن است شنیدن این واقعیت تلخ از زبان یک الکلی دیگر را باور کنند.

چند ماه بعد، زمانی که بیل برای کاری تجاری به شهر اکرون در اوهایو رفته بود با مشکلی دركار خود روبرو شد و به این فکر افتاد که لبی تر كند اما به یاد آورد که اگر می خواهد از نوشیدن مشروب اجتناب نموده وهوشیاری و بهبودی خود را حفظ کند، باید با یک الکلی دیگر صحبت کند. بیل با مسئولین یک كلیسای محلی تماس گرفت و از آنها پرسید آیا فردی الکلی را می شناسند که وی با او صحبت کند. آنها دکتر باب اسمیت را به وی معرفی کردند. طولی نکشید که آنها با یکدیگر ملاقات کردند اما در ابتدا دکتر باب علاقه چندانی به شنیدن حرف های بیل نداشت. اما پس از اندکی گفتگو دکتر باب چنان تحت تاثیر دانش و آگاهی بیل درباره الکلیسم و تمایل وی به بازگو کردن تجربیاتش قرار گرفت که به اولین فرد الکلی تبدیل شد که بر اثر راهنمائی بیل مشروب خواری را کنار گذاشت. این اتفاق در ۱۰ ژوئن سال ۱۹۳۵ میلادی رخ داد و از این روز به عنوان روز پایه گذاری و تاسیس انجمن الکلی های گمنام یاد می شود.

 از این روز به بعد بود که بیل و دکتر باب تلاش کردند تا برای کمک به الکلی های مزمن یک برنامه ساده تهیه کنند. برنامه ای که بر اثر اجرای آن الکلی ها به این نتیجه برسند؛ که با تكیه به قدرت اراده شخصی خود نمی توانند بر مشکل اعتیاد خود غلبه پیدا کنند. به عقیده آنها افراد الکلی گناهکار نبوده بلکه از داشتن سلامت عقل محروم بوده و دچار نوعی دیوانگی هستند. الکلی ها باید بدانند که خودشان نمی توانند بر الکل غلبه کنند و برای اینکه از نوشیدن مشروب دست برداشته و هوشیاری خود را به دست آورند؛ باید از کمک یک نیروی برتر و راهنمائی و همکاری الکلی های دیگر برخوردار شوند. به همین علت این دو نفر با سر زدن به بیمارستان ها تلاش کردند تا الکلی های بستری در بیمارستان ها را برای اجرای برنامه خود پیدا کنند. آنها با الکلی هایی که در بیمارستان ها بستری بودند؛ درباره حقایق و واقعیت های مربوط به بیماری شان صحبت کردند. سپس از الکلی ها می پرسیدند آیا حاضرند بپذیرند که قدرتی بر كنترل مشروب خواری خود ندارند. بعد از این مرحله، از الکلی ها می خواستند تا با دعا و نیایش به یک نیروی برتر، از وی بخواهند تا سلامت عقل را به آنها بازگرداند. اعتراف فرد الکلی به ناتوان بودن در کنترل مشروب خواری خود، باعث می شد تا در تلاش هایش برای یافتن راه چاره در درون خود برای بیماریش كاملا شكست بخورد و درست از همین لحظه است که آمادگی لازم را برای بهبودی پیدا می کند.                                                                                              

کارها و فعالیت های بیل در شهر اکرون ایالت اوهایو به شکل گیری و قطعی شدن دو نکته منجر شد. یکی اینکه یک فرد الکلی برای اینکه از نوشیدن مشروب دست بردارد به همکاری و حمایت با یک الکلی دیگر نیاز دارد. دومین نکته مساله ای است که از آن به عنوان "فقط برای امروز" یا می شود: یعنی اینکه اگر یک فرد الکلی بتواند در برابر وسوسه و ویار مشروب خواری یک روز، یک ساعت و حتی یک دقیقه مقاومت کند می تواند از نوشیدن مشروب دست بردارد. این دو اصل و مفهوم تا به امروز جزئی از همه برنامه های ۱۲ قدمی بوده است.

وقتی که بیل و دکتر باب مشروب را ترک كرده بودند؛ در جلساتی که یک جنبش مسیحی در دهه ۱۹۳۰ میلادی در آکسفورد انگلیس برگزار می کرد و شمار زیادی از الکلی ها برای برطرف کردن مشکل خود به این جلسات روی آورده بودند شرکت کردند. با آنکه بیل پس از مدتی از گروه آکسفورد جدا شد اما تکنیک ها و ساختار این جلسات در شکل گیری و تاسیس الکلی های گمنام و برنامه ۱۲ قدم تاثیر فراوانی گذاشت.

در سال ۱۹۳۹ بیل با کمک نخستین۱۰۰ نفر از الکلی هائی که در حال بهبودی بودند " کتاب بزرگ" الکلی های گمنام را نوشت. در این کتاب الکلی های درحال بهبودی تجربه خود را بازگو کرده اند. هدف اصلی این کتاب کمک به الکلی ها برای یافتن نیرویی بالاتر از نیروی خودشان است. در این کتاب بیل ویلسون اصول کلی برنامه ۱۲ قدم را که شیوه ای پیشنهادی برای بهبودی از اعتیاد به مشروبات الکلی است؛ تشریح کرده است. وی در این کتاب از گروه آکسفورد که الهام بخش وی در نوشتن برنامۀ ۱۲ قدم بوده تجلیل کرده و در سال ۱۹۵۵ درباره این گروه چنین نوشت: انجمن الکلی های گمنام ایده های خود را از اصول حاکم بر گروه آکسفورد همچون تهیه ترازنامه شخصی، اعتراف به ضعفهای شخصیتی، جبران خسارت های وارد آمده به دیگران و كمك کردن به دیگر الکلی های درحال بهبودی، مستقیماً از افکار و اندیشه های شومیکر رهبر پیشین این گروه در آمریکا و نه جای دیگری اقتباس کرده است. بیل از این گروه در عین حال برای نجات جان خودش نیز قدردانی کرد.                                                                                              

 

 

در پی موفقیت انجمن الكلی های گمنام، برنامه های ۱۲ قدمی دیگری نیز توسعه پیدا کردند كه دومین آنها انجمنی بود كه لوئیس همسر بیل با هدف كمك به اعضای خانوادۀ افراد الكلی تاسیس كرد. انجمن الكلی های گمنام با حروف اختصاری AA در زبان انگلیسی مشخص می شود اما انجمنی كه همسر بیل برای كمك به خانواده الكلی ها تاسیس كرد با حروف اختصاری Al-Anon شناخته می شود. پس از گذشت ۲۰ سال از زمان تاسیس انجمن الكلی های گمنام به علت تبدیل شدن اعتیاد به مواد مخدر به یك مشكل و معضل مهم اجتماعی، انجمن معتادان گمنام یا NA تاسیس شد.

اساس و زیربنای همه برنامه های ۱۲ قدمی در اصل همان برنامه ۱۲ قدم الكلی های گمنام است. تنها تفاوت مهم بین این انجمن ها در قدم اول و دوازدهم قرار دارد. در این دو قدم از اعضای انجمن خواسته می شود تا مشكل اصلی خود را مشخص و اعلام كنند و انجمن این دو قدم را به گونه ای تنظیم و تدوین كرده است كه با مادۀ مخدر یا رفتارویرانگری كه فرد معتاد از آن در عذاب است مطابقت داشته باشد. ( ما اقرار كردیم كه در برابر-نوع ماده ای که با آن مشکل داریم یا رفتار ویرانگر...........عاجز بودیم و زندگیمان غیر قابل اداره شده بود ) و (با بیداری روحانی حاصل از این قدم ها ما كوشیدم تا این پیام را به ........ برسانیم ). قدم اول NA به مادۀ مصرفی خاصی اشاره نکرده و درعوض از واژۀ بیماری اعتیاد استفاده می کند تا عجز ما را در مقابل بیماری اعتیاد و نه یک مادۀ مصرفی خاص تأکید کند. اما اعمال و اصولی كه لازم است تا ما برای بهبودی انجام دهیم در کلیۀ برنامه های ۱۲ قدمی یكسان هستند. علاوه بر این، همۀ برنامه های ۱۲ قدمی از رهنمودهای كلی به نام سنت های دوازده گانه، جلسات انجمن و ساختار خدماتی انجمن الكلی های گمنام تبعیت می كنند


canadian prescriptions online
یکشنبه 1 مهر 1397 04:16 ب.ظ

Many thanks, Wonderful stuff!
aarp recommended canadian pharmacies canada online pharmacies are canadian online pharmacies safe most reliable canadian online pharmacies canada online pharmacies buy viagra usa canadian pharmacies without an rx trust pharmacy canada drugs for sale usa canada online pharmacy
cialisbuys.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:24 ب.ظ

Fine data. Thanks a lot.
dosagem ideal cialis cialis super kamagra cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg funziona cialis 100 mg 30 tablet cialis authentique suisse cialis kaufen cialis dose 30mg click here take cialis female cialis no prescription
http://cialisonli.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:16 ب.ظ

Nicely put. With thanks!
estudios de cialis genricos achat cialis en europe cialis name brand cheap cialis 20mg preis cf cialis professional yohimbe cialis wir preise cialis 100 mg 30 tablet cialis price in bangalore prices for cialis 50mg cialis australian price
cialisiv.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:43 ب.ظ

Excellent info. Appreciate it.
acheter cialis kamagra cialis farmacias guadalajara enter site 20 mg cialis cost tadalafil 10 mg the best choice cialis woman cialis 30 day trial coupon prescription doctor cialis canada discount drugs cialis cialis for sale south africa where do you buy cialis
can i buy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:06 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
viagra online without buy cheap viagra online uk buying viagra uk online pharmacy uk viagra purchase uk buy viagra soft online where can i buy a viagra buy viagra for men sildenafil prescription buy generic viagra online uk
http://babecolate.com/buy-cialis-5mg.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:32 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis online napol cialis generico online cialis patentablauf in deutschland cialis generico viagra cialis levitra cialis 5 mg funziona cialis coupon cialis 30 day trial coupon cialis daily dose generic enter site very cheap cialis
لاغری
پنجشنبه 28 تیر 1397 09:21 ب.ظ
در مورد انجمن پرخوران گمنام اطلاعاتی دارید عنوان بفرمایید؟
Viagra 20mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:10 ق.ظ

You made your point!
buy pharmacy online viagra online online cheap viagra generic viagra online usa age to buy viagra buy viagra ireland viagra usa pharmacy buy viagra online no rx buy tadalafil online how to buy real viagra online
Cialis canada
جمعه 3 فروردین 1397 07:49 ب.ظ

Wow all kinds of superb advice!
cialis price thailand non 5 mg cialis generici cialis in sconto order cialis from india calis sublingual cialis online cialis pills boards order a sample of cialis buy cialis cheap 10 mg cialis price in bangalore
Buy cialis online
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:23 ق.ظ

Terrific knowledge. Thanks.
viagra cialis levitra generic cialis soft gels we recommend cialis best buy cialis online cialis pas cher paris click now cialis from canada cialis kaufen we like it cialis soft gel cialis online deutschland cialis generique 5 mg
Can you grow taller with exercise?
دوشنبه 30 مرداد 1396 08:27 ق.ظ
Good day I am so thrilled I found your site, I really found you by mistake, while I was searching on Aol for something else,
Regardless I am here now and would just like to say many thanks for a tremendous post and a all round
entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have
time to browse it all at the moment but I have bookmarked it and also added
in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic
jo.
https://andraoktavec.wordpress.com/tag/heel-pain/
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:09 ب.ظ
These are in fact wonderful ideas in regarding blogging. You have touched some nice factors here.
Any way keep up wrinting.
How do you stretch your Achilles?
جمعه 13 مرداد 1396 11:42 ب.ظ
I seriously love your blog.. Excellent colors & theme.
Did you create this website yourself? Please reply back as I'm trying
to create my own website and want to find out
where you got this from or what the theme is called.
Kudos!
despinaswanigan.jimdo.com
سه شنبه 6 تیر 1396 04:54 ق.ظ
Hi there, I want to subscribe for this website to get
most up-to-date updates, so where can i do it please
assist.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر